Big bang adoptie

Big bang adoptie is een hardware- of softwaremigratiemethode waarbij het bestaande systeem van de hand wordt gedaan en alle gebruikers tegelijkertijd worden overgezet op het nieuwe systeem.  

De implementatie verloopt bij big bang adoptie sneller dan bij andere methoden, zoals parallelle adoptie, gefaseerde adoptie en proefconversies. Omdat het oude systeem niet meer beschikbaar is, kunnen gebruikers het leren van het nieuwe systeem niet uitstellen. Bovendien voorkomt de volledige en gelijktijdige implementatie ook problemen die kunnen ontstaan wanneer gebruikers met verschillende software of hardware werken. Big bang adoptie is de goedkoopste migratiemethode, ervan uitgaande dat er geen grote problemen optreden.

Achter de negatieve kant staat echter dat het voor gebruikers lastig kan zijn om het nieuwe systeem meteen te moeten leren. De methode brengt ook veel risico's met zich mee - problemen die zich tijdens de implementatie voordoen, kunnen onvoorspelbaar, talrijk en ernstig zijn, en terugvalsystemen kunnen ontoereikend zijn om ze op te lossen. Als de twee systemen echter niet compatibel zijn, kan big bang adoptie de enige haalbare methode zijn.

De big bang adoptiemethode staat ook bekend als de directe conversie, plunge, slam dunk of cold-turkey methode.