Bidirectionele replicatie

Bidirectionele replicatie is een methode van replicatie tussen opslagmedia zoals harde schijven of virtuele schijven op verschillende locaties, waarbij gegevens in beide richtingen kunnen worden verzonden.

Bij bidirectionele replicatie kunnen de bron- en bestemmingsmedia verwisselbare rollen spelen. Bidirectionele replicatie staat in contrast met unidirectionele replicatie, waarbij de bron- en doelmedia niet kunnen worden verwisseld; de gegevens gaan slechts in één richting.

In de algemene computer- en netwerkpraktijk is replicatie eenvoudig het proces van het kopiëren van gegevens. In netwerken worden bestanden, zoals databases, vaak op meerdere computers of servers gekopieerd. Op het internet worden websites vaak gerepliceerd op zogenaamde mirrors.