Bestand

1) In gegevensverwerking is een bestand, gebruik makend van een kantoormetafoor, een verwante verzameling records. U zou bijvoorbeeld de gegevens van al uw klanten in een bestand kunnen opnemen. Elk record zou dan weer bestaan uit velden voor individuele gegevens, zoals klantnaam, klantnummer, adres van de klant, enzovoort. Door in elke record dezelfde informatie in dezelfde velden op te nemen (zodat alle records consistent zijn), zal uw bestand gemakkelijk toegankelijk zijn voor analyse en manipulatie door een computerprogramma. Dit gebruik van de term is iets minder belangrijk geworden met de komst van de database en de nadruk die deze legt op de tabel als een manier om record- en veldgegevens te verzamelen. In mainframesystemen is de term gegevensverzameling over het algemeen synoniem met bestand, maar impliceert een specifieke vorm van organisatie die wordt herkend door een bepaalde toegangsmethode. Afhankelijk van het besturingssysteem worden bestanden (en gegevensverzamelingen) opgenomen in een catalogus, directory of map.