Beschrijvend modelleren

Descriptief modelleren is een wiskundig proces dat gebeurtenissen in de echte wereld beschrijft en de relaties tussen factoren die daarvoor verantwoordelijk zijn. Het proces wordt gebruikt door consumentgestuurde organisaties om hen te helpen hun marketing- en reclame-inspanningen te richten.

In beschrijvende modellering worden klantgroepen geclusterd op basis van demografische gegevens, koopgedrag, geuite interesses en andere beschrijvende factoren. Met behulp van statistieken kan worden vastgesteld waar de klantgroepen overeenkomsten vertonen en waar ze verschillen. De meest actieve klanten krijgen speciale aandacht omdat zij de grootste ROI (return on investment) bieden.

De belangrijkste aspecten van descriptieve modellering omvatten:

  • Klantsegmentatie: Verdeelt een klantenbestand in groepen met verschillende gevolgen voor marketing en service.
  • Value-based segmentation: Identificeert en kwantificeert de waarde van een klant voor de organisatie.
  • Gedragsgebaseerde segmentatie: Analyseert het productgebruik en de aankooppatronen van de klant.
  • Needs-based segmentation: Identificeert manieren om in te spelen op motieven die klantgedrag sturen.

Descriptieve modellering kan een organisatie helpen haar klanten te begrijpen, maar voorspellende modellering is noodzakelijk om de gewenste uitkomsten te faciliteren. Zowel beschrijvende als voorspellende modellering vormen sleutelelementen van datamining en web mining.