Behoud van impulsmoment

Behoud van impulsmoment is een natuurkundige eigenschap van een ronddraaiend systeem, waardoor de rotatiesnelheid constant blijft zolang het netto impulsmoment nul is. 

Pulsmoment, ook wel rotatie genoemd, is de rotatiesnelheid van iets rond een as. Gyroscopen zijn eenvoudige apparaten die gebruik maken van het behoud van impulsmoment om de rotatiebeweging in veel soorten systemen te stabiliseren, te sturen of te meten. De wet van behoud van impulsmoment verklaart waarom een speelgoedgyroscoop of een tol rechtop blijft staan en niet omvalt door de zwaartekracht

De wielen van een fiets werken als gyroscopen wanneer ze op snelheid komen, waardoor de fiets gemakkelijker rechtop blijft staan en het moeilijker wordt voor iets om zijn impulsmoment te verstoren.Het vermogen van een kunstschaatser om zijn draaibeweging te vergroten door zijn armen dichter naar zijn lichaam te trekken is een ander voorbeeld van het behoud van impulsmoment, net als de toename van de draaibeweging van een planeet als die dichter bij de zon komt.

Het behoud van impulsmoment is een van de vier exacte behoudswetten in de natuurkunde, die stellen dat een bepaalde eigenschap van een bepaald fysisch systeem constant blijft, zelfs als dat systeem in de loop van de tijd evolueert. De drie andere exacte behoudswetten zijn behoud van lineair momentum, behoud van energie en behoud van elektrische lading.

Khan Academy biedt een tutorial over het behoud van impulsmoment: