Bedrijfsstructuur

Een bedrijfsstructuur is een categorie van organisatie die wettelijk erkend is in een bepaald rechtsgebied en gekenmerkt wordt door de wettelijke definitie van die bepaalde categorie.

Gemeenschappelijke voorbeelden van bedrijfsstructuren zijn vennootschappen, partnerschappen, holdings, non-profits, dochterondernemingen en vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. Hier volgen enkele voorbeelden:

Een eenmanszaak is een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid die eigendom is van één enkel individu. Freelancers en veel andere zelfstandigen zijn, in juridische termen, een eenmanszaak aan het runnen.

Een vennootschap is een grote en complexe organisatie die eigendom is van haar aandeelhouders. De vennootschap wordt beschouwd als een onafhankelijke rechtspersoon en is als zodanig verantwoordelijk voor haar daden en schulden.Een standaardvennootschap wordt soms een C-corporation of C-corporation genoemd, maar wordt gewoonlijk gewoon een vennootschap genoemd, tenzij het onderscheid nodig is voor de duidelijkheid.

Een S-vennootschap (S-corporation) is een alternatief voor de C-corporation, waarbij de winsten en verliezen van het bedrijf worden doorgegeven aan de aandeelhouders en moeten worden verrekend in hun individuele belastingaangifte.

Een benefit corporation (B-corporation) is een organisatie die zich inzet voor wat soms de triple-bottom line wordt genoemd -- een uitgebreide versie van dat bedrijfsconcept dat zowel sociale en milieuresultaten als financiële resultaten omvat. Daartoe streeft een B corp naar  het identificeren van sociale missies en het aantonen van inspanningen op het gebied van duurzaamheid; in ruil daarvoor kan de organisatie in aanmerking komen voor bepaalde vormen van wettelijke bescherming, biedingsbescherming of belastingvoordelen.