Becquerel

De becquerel is de afgeleide eenheid van radioactiviteit in het Internationaal Stelsel van Eenheden ( SI ), gesymboliseerd Bq en gelijk aan één desintegratie of nucleaire transformatie per seconde. Omgerekend naar basis SI-eenheden is 1 Bq = 1 s -1 . De becquerel is genoemd naar Antoine Henri Becquerel, de Franse natuurkundige aan wie de ontdekking van radioactiviteit wordt toegeschreven. In de jaren 1970 verving de becquerel de curie als de standaardeenheid van radioactiviteit.

De becquerel is een kleine eenheid. In praktische situaties wordt radioactiviteit vaak gekwantificeerd in kilobecqerels (kBq) of megabecquerels (MBq), waarbij:

1 kBq = 1000 Bq = 10 3 Bq
1 MBq = 1000 kBq = 1.000.000 Bq = 10 6 Bq

Dus 1 kBq is het equivalent van 1000 desintegraties per seconde (10 3 s -1 ), of een gemiddelde van één desintegratie per milliseconde, en 1 MBq is het equivalent van 1.000.000 desintegraties per seconde (10 6 s -1 ), of een gemiddelde van één desintegratie per microseconde.

Also see International System of Units ( SI ).