Bank Secrecy Act (BSA)

De Bank Secrecy Act (BSA), ook bekend als de Currency and Foreign Transactions Reporting Act, is wetgeving die in 1970 door het Congres van de Verenigde Staten is aangenomen en die Amerikaanse financiële instellingen verplicht samen te werken met de Amerikaanse overheid in gevallen van vermoedens van witwassen en fraude. Het doel van de BSA is, afgezien van het moeilijker maken van witwaspraktijken, te voorkomen dat banken onwetende tussenpersonen worden bij illegale activiteiten.

Om witwaspraktijken te helpen voorkomen, vereist de BSA dat banken transacties melden waarbij meer dan $10.000 in contanten van één cliënt is betrokken als gevolg van één enkele transactie of twee of meer verwante transacties die binnen een periode van 24 uur plaatsvinden. Contant geld wordt gedefinieerd als de valuta en munten van de Verenigde Staten en alle andere landen of bepaalde monetaire instrumenten zoals kascheques, bankwissels, reischeques of postwissels. Een persoonlijke cheque wordt niet als contant geld beschouwd.

De BSA vereist ook dat banken verdachte activiteiten melden die zouden kunnen wijzen op mogelijk witwassen van geld of fraude. Een activiteit wordt als verdacht beschouwd als het gaat om 5000 dollar of meer aan fondsen of activa waarvan de financiële instelling vermoedt dat ze kunnen duiden op winst uit illegale activiteiten of dat ze zijn verricht om illegale activiteiten te verbergen. Naast traditionele financiële instellingen zoals banken en makelaars, zijn ook allerlei andere instellingen verplicht verdachte activiteiten te melden onder de BSA, waaronder bedrijven die postwissels uitgeven of inwisselen, casino's en handelaren in edelstenen en edele metalen.

De BSA wordt soms aangeduid als een anti-witwaswet (AML) of gezamenlijk als BSA/AML. Verschillende wetten ter bestrijding van het witwassen van geld, waaronder bepalingen in titel III van de USA PATRIOT Act, zijn tot op heden uitgevaardigd om de BSA te wijzigen. Op de naleving van de wetgeving wordt toegezien door het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Meldingen die bij FinCEN worden ingediend, gebeuren volgens het Suspicious Activity Report (SAR)-formaat.