Bandbreedte test (het testen van uw bandbreedte)

Een bandbreedte test is een programma dat één of meer bestanden van bekende grootte over een netwerk naar een verre computer (bijvoorbeeld uw eigen computer) stuurt, de tijd meet die nodig is om het bestand (of de bestanden) met succes op de bestemming te downloaden, en daardoor een theoretisch cijfer voor de datasnelheid tussen twee of meer punten verkrijgt, gewoonlijk in kilobits per seconde (Kbps) of megabits per seconde (Mbps).

Bandbreedte-testresultaten variëren sterk, zelfs van moment tot moment, en leveren soms absurde of onwaarschijnlijke cijfers op. Factoren die de testresultaten beïnvloeden zijn onder meer:

  • Internetverkeer (de snelheid neemt in het algemeen af naarmate het volume toeneemt)
  • Variabele propagatievertragingen (kunnen het resultaat kunstmatig opblazen of verslechteren)
  • Ruis op datalijnen (heeft een echt nadelig effect)
  • De grootte(s) van het (de) bestand(en) die voor de test
  • het aantal bestanden dat voor de test wordt gebruikt
  • de vraagbelasting op de testserver ten tijde van de test
  • Geomagnetische en/of onweersactiviteit

Om een redelijke schatting van de bandbreedte (soms doorvoer genoemd) te krijgen, stellen deskundigen voor drie of meer verschillende testlocaties te gebruiken, en elke test op elke locatie zes keer uit te voeren. Vervolgens moeten het bovenste en onderste 1/3 van de cijfers buiten beschouwing worden gelaten. Ten slotte moet het gemiddelde worden genomen van het middelste 1/3 van de resultaten.