Backslash

De backslash ( ) is een typografisch en/of toetsenbord teken dat wordt gebruikt in sommige programmeertalen en andere computer contexten.

In Windows systemen, bijvoorbeeld, wordt de backslash gebruikt om elementen van een bestandspad te scheiden, bijvoorbeeld: C:DocumentenUserBestand. In C, Perl en Unix scripting, geeft de backslash aan dat het volgende karakter op een speciale manier behandeld moet worden. In het opmaaksysteem TeX begint de backslash met tags.

Computerwetenschapper Bob Bemer introduceerde de backslash in de informatica in 1961, toen hij deze in ASCII (American Standard Code For Information Interchange) gebruikte om een aantal Booleaanse operatoren in de taal ALGOL weer te geven. De backslash wordt weergegeven als een toetsenbordkarakter dat het spiegelbeeld is van de forward slash ( / ), vaak gewoon een schuine streep genoemd, die meer wordt gebruikt in zowel computer- als niet-computercontexten. Dergelijke tekens staan bekend als glyphs - grafische symbolen die het uiterlijk of de vorm van een karakter geven.

Andere termen voor de backslash zijn backslant, backslat, backwhack, bash, escape, hack, reverse slant, reverse slash, reverse solidus, reversed virgule, slosh en whack.