Availability bias

De availability bias is de menselijke neiging om te denken dat voorbeelden van dingen die gemakkelijk in je opkomen representatiever zijn dan in werkelijkheid het geval is. Het psychologische fenomeen is slechts een van een aantal cognitieve biases die kritisch denken belemmeren en als gevolg daarvan de geldigheid van onze beslissingen.

De beschikbaarheidsbias is het gevolg van een cognitieve snelkoppeling die bekend staat als de beschikbaarheidsheuristiek, gedefinieerd als het vertrouwen op die dingen waar we onmiddellijk aan denken om snel beslissingen te kunnen nemen en te kunnen oordelen. Die afhankelijkheid helpt ons omslachtig feitenonderzoek en analyse te vermijden, maar vergroot de kans dat onze beslissingen gebrekkig zullen zijn.

Natuurlijk kunnen de dingen die ons het beste te binnen schieten, ons het snelst te binnen schieten. Er zijn echter een aantal factoren die van invloed zijn op hoe goed we dingen onthouden. Zo hebben we de neiging ons dingen die we zelf hebben waargenomen gemakkelijker te herinneren dan dingen waarover we alleen maar hebben gehoord. Als we bijvoorbeeld persoonlijk verschillende startups kennen die allemaal succesvol zijn, overschatten we waarschijnlijk het percentage startups dat succesvol is, zelfs als we statistieken hebben gelezen die het tegendeel bewijzen.

Ook gebeurtenissen als neerstortende vliegtuigen en gewonnen loterijen herinneren mensen zich levendig, waardoor sommigen van ons de kans overschatten dat hun vliegtuig neerstort of, optimistischer - maar even fout - dat we de loterij zullen winnen. In deze gevallen leidt het beschikbaarheidsvooroordeel ertoe dat sommige mensen vliegen koste wat kost vermijden en dat anderen vertrouwen op een grote loterijwinst als pensioenplan.

Andere cognitieve vooringenomenheden zijn onder meer de bevestigingsvooringenomenheid, die inhoudt dat we onnodig geloof hechten aan materiaal dat onze eigen overtuigingen en houdingen ondersteunt, en de eigenbelangvooringenomenheid, die inhoudt dat we een positieve draai geven aan onze eigen activiteiten en dat we dubbelzinnige gegevens interpreteren op een manier die bij onze eigen doelen past.

Cognitieve vooringenomenheid is een van de soorten fouten waar mensen vatbaar voor zijn. Bewustwording van de neiging tot het maken van dergelijke fouten is een van de eerste stappen die nodig zijn om ons vermogen tot kritisch denken te verbeteren.