Basel II

Basel II is een internationale bedrijfsstandaard die financiële instellingen verplicht voldoende kasreserves aan te houden om de risico’s van hun activiteiten te dekken. De Bazelse akkoorden zijn een reeks aanbevelingen over bancaire wet- en regelgeving, uitgegeven door het Bazels Comité voor Bankentoezicht (BSBS). De naam van de akkoorden is afgeleid van Bazel, Zwitserland, waar het … Lees meer