Atoommassa-eenheid (AMU of amu)

Een atoommassa-eenheid (gesymboliseerd AMU of amu) wordt gedefinieerd als precies 1/12 van de massa van een koolstof-12-atoom. Het koolstof-12 (C-12) atoom heeft zes protonen en zes neutronen in zijn kern.

In onnauwkeurige bewoordingen is één AMU het gemiddelde van de protonrustmassa en de neutronenrustmassa. Dit is ongeveer 1,67377 x 10 -27 kilogram (kg), of 1,67377 x 10 -24 gram (g). De massa van een atoom in AMU is ongeveer gelijk aan de som van het aantal protonen en neutronen in de kern.

De AMU wordt gebruikt om de relatieve massa's uit te drukken van, en daarmee onderscheid te maken tussen, verschillende isotopen van elementen. Zo heeft bijvoorbeeld uranium-235 (U-235) een AMU van ongeveer 235, terwijl uranium-238 (U-238) iets massiever is. Het verschil vloeit voort uit het feit dat U-238, de meest voorkomende natuurlijke isotoop van uranium, drie neutronen meer heeft dan U-235, een isotoop die is gebruikt in kernreactoren en atoombommen.

Zie ook onze Tabel van Fysische Eenheden en Constanten.