ASSP (application-specific standard product)

In computers is een ASSP (application-specific standard product) een halfgeleiderproduct in de vorm van een geïntegreerde schakeling ( IC ) dat voor een specifieke toepassingsmarkt bestemd is en aan meer dan één gebruiker wordt verkocht (en dus "standaard" is). Het ASSP wordt aan meerdere afnemers verkocht, net zoals een product voor algemene doeleinden, maar aan een kleiner aantal afnemers omdat het voor een specifieke toepassing bestemd is. Net als een ASIC (application-specific integrated circuit) is de ASSP bedoeld voor een speciale toepassing, maar wordt hij verkocht aan een willekeurig aantal bedrijven. (Een ASIC wordt op bestelling voor een specifiek bedrijf ontworpen en gebouwd.)

Een ASSP biedt over het algemeen dezelfde prestatiekenmerken en heeft dezelfde matrijsgrootte als een ASIC. Volgens een studie van Dataquest waren 17% van alle in 1999 verkochte halfgeleiderproducten ASSP's; 83% waren general-purpose. Volgens Jim Walker van Dataquest gaat de trend in de richting van meer toepassingsspecifieke producten.