ASAP, ALAP en ATAP

ASAP, ALAP en ATAP zijn acroniemen die respectievelijk staan voor zo snel mogelijk, zo laat mogelijk en zo tijdig mogelijk

De acroniemen ASAP en ALAP worden vaak gehoord in verband met planning en projectmanagement, maar worden ook veel gebruikt in andere bedrijfsgerelateerde en niet-bedrijfsgerelateerde contexten. Zo snel mogelijk beginnen met een taak wordt meestal beschouwd als de beste aanpak. In de praktijk kunnen echter zowel het zo snel mogelijk beginnen met een taak als het zo lang mogelijk laten liggen van een taak problemen met zich meebrengen. 

Als bijvoorbeeld zo snel mogelijk met een taak wordt begonnen, kan het zijn dat er nog informatie moet komen die van invloed is op de succesvolle afronding ervan. Om dat probleem en andere potentiële problemen te vermijden, wordt soms gepleit voor ALAP scheduling. Als een taak echter zo laat mogelijk wordt gemaakt, kunnen onvoorziene gebeurtenissen optreden waardoor de taak langer duurt dan verwacht, waardoor deadlines worden gemist.

Om dergelijke problemen te voorkomen, adviseren veel planningsexperts om taken van geval tot geval te analyseren om te beslissen wanneer het meest geschikte moment is om te beginnen, een aanpak die soms zo tijdig mogelijk wordt genoemd.