Artificieel intellect (artilect)

Een artificieel intellect (of "artilect") is volgens Dr. Hugo de Garis een computerintelligentie die superieur is aan die van de mens op een of meer kennisgebieden, samen met een impliciete wil om de intelligentie te gebruiken. Artilecten zijn de zorg van specialisten op het gebied van kunstmatige intelligentie (of "intelligists") zoals de Garis, die speculeert dat de menselijke samenleving zich binnenkort wellicht zal moeten afvragen of en hoe we kunstmatige intelligentie kunnen weerhouden van het nemen van beslissingen die nadelig zijn voor de mens.

Dr. de Garis gaat ervan uit dat we binnen een of twee generaties computers zullen hebben die geavanceerder zijn dan menselijke hersenen en die in staat zijn hun intelligentie experimenteel te ontwikkelen tot iets dat veel verder gaat dan wat mensen zouden kunnen overwegen of begrijpen. de Garis vraagt zich af of dergelijke machines de mens belangrijk genoeg zouden vinden om te behouden. Hij speculeert dat de samenleving zich binnenkort zal moeten buigen over de vraag of we moeten toestaan dat kunstmatige wezens worden gebouwd. Hij voorziet dat er twee facties zullen ontstaan: de Kosmisten, die vinden dat ze gebouwd moeten worden, en de Terrasisten, die vinden dat ze dat niet moeten doen. De Kosmisten geloven dat artilecten waarschijnlijk onze planeet zouden willen verlaten om intelligenties elders in het universum te zoeken. De Terrasisten geloven dat het te gevaarlijk zou zijn voor het menselijk ras om de ontwikkeling van artilecten toe te staan.