Architectuur

In de informatietechnologie, met name computers en meer recent netwerken, is architectuur een term die wordt toegepast op zowel het proces als het resultaat van het uitdenken en specificeren van de algemene structuur, logische componenten, en de logische onderlinge relaties van een computer, zijn besturingssysteem, een netwerk, of andere conceptie. Een architectuur kan een referentiemodel zijn, zoals het Open Systems Interconnection (OSI) referentiemodel, bedoeld als model voor specifieke productarchitecturen of het kan een specifieke productarchitectuur zijn, zoals die voor een Intel Pentium microprocessor of voor IBM's OS/390 besturingssysteem.

Computerarchitectuur kan worden onderverdeeld in vijf fundamentele componenten: input/output, opslag, communicatie, controle, en verwerking. In de praktijk wordt van elk van deze componenten (soms subsystemen genoemd) soms gezegd dat ze een architectuur hebben, dus, zoals gebruikelijk, draagt de context bij aan het gebruik en de betekenis.

Ter vergelijking: de term ontwerp duidt op denken dat minder reikwijdte heeft dan architectuur. Een architectuur is een ontwerp, maar de meeste ontwerpen zijn geen architecturen. Een enkel onderdeel of een nieuwe functie heeft een ontwerp dat moet passen binnen de totale architectuur.

Een soortgelijke term, kader, kan worden opgevat als het structurele deel van een architectuur.