Apache Licentie

De Apache Licentie is een vrije en open source software (FOSS) licentieovereenkomst van de Apache Software Foundation (ASF). 

De overeenkomst bepaalt de voorwaarden voor gebruik, reproductie, wijziging en distributie van alle software die is vrijgegeven onder de Apache Licentie. Hieronder volgen enkele van de kernspecificaties van de Apache License 2.0: 

  • Software mag vrij worden gebruikt, gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of verkocht.
  • Software mag worden gecombineerd met andere producten en als pakketten worden gedistribueerd of verkocht.
  • Producten die zijn afgeleid of gewijzigd van gelicentieerde software mogen onder andere licenties worden gedistribueerd.
  • Apache-software mag niet worden herverdeeld zonder naamsvermelding.
  • Een kopie van de licentie moet worden herverdeeld samen met alle Apache-software.
  • Externe bijdragen aan de software worden vrijgegeven onder de ASF-voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

Alle ASF-software wordt vrijgegeven onder de Apache-licentie, tenzij anders is bepaald. Het licentiemodel is ook vrij beschikbaar voor gebruik door niet-ASF ontwikkelaars. Apache Licentie 2.0 en GNU General Public Licentie (GPL) versie 3 worden als compatibel beschouwd, wat betekent dat ontwikkelaars vrijelijk code mogen mengen van software die onder deze licenties is vrijgegeven. De resulterende software moet echter worden vrijgegeven onder de GPL v. 3. Eerdere versies van de licentiemodellen worden als onverenigbaar beschouwd.