Antimaterie

Antimaterie is elke substantie die, wanneer gecombineerd met een gelijke hoeveelheid materie, resulteert in de volledige en directe omzetting van alle substantie in energie. Antimaterie bestaat uit antideeltjes. Elk materiedeeltje heeft een overeenkomstig antideeltje van antimaterie.

Het antideeltje van een elektron staat bekend als een positron. Het heeft dezelfde massa als een elektron, maar een tegengestelde elektrische lading (positief in plaats van negatief). Het antideeltje van het proton wordt antiproton genoemd. Het heeft dezelfde massa als een proton, maar een tegengestelde lading (eerder negatief dan positief). Het antideeltje van het neutron heet een antineutron. Het heeft dezelfde massa als een neutron, en heeft, net als het neutron, geen elektrische lading. De relatie tussen twee eigenschappen, spin en magnetisch moment genaamd, is bij het antineutron echter anders dan bij het neutron.

Antideeltjes zijn gevonden in kosmische straling, en worden ook geproduceerd in deeltjesversnellers (ook wel atom smashers genoemd). Een antideeltje blijft nooit erg lang bestaan, omdat het kort na zijn vorming een van zijn equivalente materiedeeltjes tegenkomt, en beide worden vernietigd, waarbij pure energie ontstaat.

Kunstmatig geproduceerde antimaterie heeft praktische toepassingen, vooral in de medische wetenschap, waar het betrokken is bij de werking van positron emissie tomografie (PET) scanapparatuur. Antimaterie is voorgesteld als een mogelijk drijfgas voor ruimtevaartuigen, een energiebron voor algemeen gebruik, en als materiaal voor een doemsdagbom die de aarde zou verdampen. Al deze potentiële toepassingen vereisen echter de isolatie van grote hoeveelheden antimaterie, en de technologie daarvoor bestaat nog niet.