Anode

Een anode is de elektrode in een gepolariseerd elektrisch apparaat waardoor stroom van buitenaf binnenstroomt.

Omgekeerd is een kathode de elektrode in een gepolariseerd elektrisch apparaat waardoor stroom naar buiten stroomt. Kathoden ontlenen hun naam aan kationen (positief geladen ionen) en anoden aan anionen (negatief geladen ionen).

In een apparaat dat elektriciteit verbruikt, is de anode de geladen negatieve elektrode. Dergelijke apparaten omvatten dioden, elektrolytische cellen in waterstofproductie, en secundaire batterijcellen in het aanvulling van batterijen. Nochtans, in een apparaat dat stroom produceert, is de anode de negatieve terminal, wegens de stroom van elektronen die wordt omgekeerd. Dergelijke apparaten zijn onder meer elektrolytische cellen bij de productie van waterstof, vacuĆ¼mbuizen, kathodestraalbuizen, oscilloscopen en primaire batterijcellen (dit omvat alle niet-oplaadbare batterijen).

In veel toepassingen, aangezien de anode elektronen afgeeft om stroom te produceren, wordt deze geleidelijk afgebroken als gevolg van de verzwakking van de bindingen tussen de atomen van de kathode.