Angstrom (angstrom-eenheid)

De angstrom, ook bekend als de angstrom-eenheid, is een maat voor verplaatsing gelijk aan 0,0000000001 meter (10 -10 m). Hij wordt soms gebruikt om golflengte s van zichtbaar licht, ultraviolet (UV) licht, röntgenstralen en gammastralen uit te drukken.

Het zichtbare lichtspectrum strekt zich uit van ongeveer 7700 angstroms (rood licht) tot 3900 angstroms (violet licht). Dit komt overeen met frequenties van 390 tot 770 terahertz (THz), waarbij 1 THz = 10 12 Hz. Ultraviolette straling, röntgenstraling en gammastraling hebben een steeds kortere golflengte en een steeds hogere frequentie. Sommige gammastralen hebben een golflengte van minder dan 0,0001 (10 -4 ) angstrom.

De angstrom wordt tegenwoordig niet vaak meer gebruikt. Hij is grotendeels vervangen door de nanometer (nm), die 10 maal groter is; 1 nm = 10 angstroms = 10 -9 m.

Zie ook Tabel van fysische eenheden .