Angel investor

Een angel investor, soms gewoon een engel genoemd, is een individu dat om persoonlijke redenen privéfondsen investeert in een bedrijf of product. De term wordt soms gecontrasteerd met durfkapitaalinvesteerders, die startkapitaal verstrekken voor soortgelijke zaken uit bedrijfs- of partnerschapsfondsen, met financieel gewin als belangrijkste motief. 

Motivaties voor angel investors omvatten interesse in een bepaald gebied of een geloof in het product, maar ook meer persoonlijke redenen. Een persoon met een gehandicapt kind kan bijvoorbeeld gemotiveerd zijn om te investeren in technologieën die toegankelijkheid ondersteunen. 

Engel werd voor het eerst in deze zin gebruikt in het begin van de 20e eeuw, om te verwijzen naar prominente zakenlieden die Broadway-shows steunden. De zakenman werd gemotiveerd door het prestige dat verbonden was aan betrokkenheid bij een artistieke onderneming, naast de potentiële financiële winst van succesvolle shows. Het moderne gebruik van de term in deze zin vindt zijn oorsprong in een studie uit 1978 van William Wetzel, professor aan de Universiteit van New Hampshire, over de manier waarop ondernemers zaaikapitaal bijeenbrachten. 

Groepen van engelen organiseren zich soms als een engelennetwerk voor effectievere investeringen.