Anchoring effect

Anchoring effect is een vorm van cognitieve bias die ervoor zorgt dat mensen zich concentreren op het eerste beschikbare stukje informatie (het "anker") dat hen wordt gegeven bij het nemen van beslissingen. Het beïnvloedt vooral beslissingen over numerieke waarden zoals prijsstelling, zowel op basis van waarde als op basis van kostprijs, omdat klanten geneigd zijn te beslissen over bedragen die in de richting van de ankerwaarde wijzen. Net als bij het framing-effect kan de manier waarop de ankerwaarde wordt gepresenteerd van invloed zijn op de koopbeslissing van een klant.

Het ankereffect wordt vaak benut in verkoopsituaties om prijzen voor producten vast te stellen. Een te hoge prijs kan een potentiële klant er normaal gesproken van weerhouden een aankoop te doen. Maar wanneer de verkoper vervolgens de lagere verkoopprijs bekendmaakt (die misschien de prijs is waarvoor hij het product eigenlijk had willen verkopen), dient de oorspronkelijke hogere prijs als anker, waardoor de nieuwe verkoopprijs een veel betere deal lijkt. De klant zal dan veel meer bereid zijn om de aankoop te doen dan het geval zou zijn geweest indien op het product oorspronkelijk de lagere verkoopprijs had gestaan.

Een voorbeeld hiervan is een advertentie van het tijdschrift The Economist, dat drie abonnementsopties bood: een webabonnement, dat 59 dollar kost; een printabonnement, dat 125 dollar kost; of zowel web als print, dat ook 125 dollar kost. In een onderzoek met deze opties koos geen van de proefpersonen voor het abonnement met alleen een gedrukte versie, de duidelijk inferieure optie, en een meerderheid koos voor het abonnement met zowel een gedrukte versie als een gedrukte versie. Toen echter de optie met alleen de gedrukte versie werd verwijderd, koos de meerderheid van de mensen voor het abonnement met alleen het web. Hoewel niemand geïnteresseerd was in de optie met alleen de gedrukte versie, diende deze als anker om het duurdere, dubbele abonnement een veel betere deal te laten lijken.

Anchoring kan ook van invloed zijn op onderhandelingen over prijzen of salarissen. De eerste voorgestelde prijs zal een precedent scheppen voor alle volgende suggesties, inclusief de uiteindelijke prijs. Daarom zal de verkoper meestal eerst een hoge prijs voorstellen. Bij salarissen kan een werkgever een kandidaat-werknemer een laag salaris aanbieden in de hoop dat de werknemer een hoger salaris zal vragen waar beide partijen zich goed bij voelen. Het ankereffect heeft een wijdverbreide invloed, ook op professionals die goed op de hoogte zijn van het betreffende onderwerp (zoals makelaars die de waarde van huizen taxeren) en mensen die zich bewust zijn van het mogelijke effect van ankeren en weten hoe ze zich daarvoor moeten aanpassen.