AMR (Audio/Modem Riser of AMR slot)

AMR (Audio/Modem Riser) is een door Intel ontwikkelde specificatie om de analoge I/O-audiofuncties van modemcircuits samen met een codec-chip (die analoog heen en weer converteert naar digitaal) te verpakken op een kleine printplaat die rechtstreeks op het moederbord van een computer kan worden aangesloten. De kleine printplaat wordt een riser genoemd omdat hij boven het moederbord uitsteekt in plaats van er plat op te liggen. Door deze schakelingen op een riser te plaatsen, hoeven ze geen deel uit te maken van het moederbord zelf. Omdat het verkrijgen van certificering voor de vervaardiging van een nieuw moederbordontwerp een langdurig proces is, biedt het verwijderen van deze functie van het moederbord de fabrikanten meer flexibiliteit en kunnen vorderingen in het ontwerp van audiomodems gemakkelijker worden geïmplementeerd. Een andere specificatie, MDC (Mobile Daughter Card) is het equivalent van AMR, maar dan voor gebruik in mobiele computers.

In het verleden werd een intern modem geïnstalleerd in een van de vele gleuven in de computerbehuizing en werd een extern modem aangesloten op een seriële poort aan de achterzijde van de computer. Met het AMR-ontwerp kan de sleuf nu voor andere doeleinden worden gebruikt. De AMR-kaart kan ook de basis vormen voor audio-oplossingen van hogere kwaliteit, zoals 3D-positie-audio en betere midi-muziekproduktie.