Ampère per meter (A/m, Oe, oersted)

De ampère per meter (gesymboliseerd A/m) is de internationale eenheid van magnetische veldsterkte. Zij is afgeleid van de basisstandaardeenheden, maar wordt rechtstreeks in basiseenheden uitgedrukt en kan niet verder worden gereduceerd.

Bedenk het inwendige van een lange, cilindrische spoel met een enkele wikkeling en een luchtkern. Veronderstel dat de lineaire stroomdichtheid in deze spoel 1 ampère per meter verplaatsing is, gemeten langs de as van de spoel. (Deze uitdrukking verschilt van de stroomdichtheid per oppervlakte-eenheid, die wordt uitgedrukt in ampère per vierkante meter). Dan is de magnetische veldsterkte in het inwendige van de spoel gedefinieerd als 1 A/m.

ampère-per-meter-illustratie

Voor een gegeven spoel is de magnetische veldsterkte recht evenredig met de lineaire stroomdichtheid. Dus als de lineaire stroomdichtheid verdubbelt, verdubbelt ook de magnetische veldsterkte; als de lineaire stroomdichtheid 1/10 zo groot wordt, vermindert de magnetische veldsterkte ook met een factor 10.

Soms wordt de magnetische veldsterkte uitgedrukt in eenheden die oersteds (gesymboliseerd Oe) worden genoemd. De oersted is een grotere eenheid dan de ampère per meter. Omrekeningen zijn bij benadering:

1 Oe = 79,578 A/m
1 A/m = 0,012566 Oe

Zie ook ampère , stroom , magnetisch veld , meter , en Internationaal Stelsel van Eenheden ( SI ).