Americans with Disabilities Act (ADA) compliance

Americans with Disabilities Act (ADA) compliance is het naleven van de normen die in de wetgeving van de Verenigde Staten zijn vastgelegd.

De ADA schrijft toegankelijkheid voor gehandicapten voor en is van toepassing op alle openbare bedrijven en entiteiten die "plaatsen van openbare accommodatie" bieden. De wet rekent ook het internet tot de "plaatsen van openbare accommodatie". Toegang tot informatie en informatietechnologie (IT) vallen dus onder de wet.

De ADA werd oorspronkelijk op 26 juli 1990 door George H.W. Bush in wet omgezet. De wet is een van de meest uitgebreide stukken wetgeving in de VS. De ADA zorgt ervoor dat mensen met een lichamelijke of geestelijke handicap toegang hebben tot het gewone Amerikaanse leven, met inbegrip van werkgelegenheid, de mogelijkheid om goederen en diensten te kopen en de mogelijkheid om deel te nemen aan staats- en lokale overheidsprogramma's en -diensten zonder te worden gediscrimineerd. De wet is gemodelleerd naar de Civil Rights Act van 1964, die was ontworpen om vrijwaring te garanderen van discriminatie op grond van ras, huidskleur, godsdienst of nationale afkomst. De ADA bevat ook elementen van de Rehabilitation Act van 1973.

Weliswaar wordt de wet meestal toegepast op de echte wereld, maar de wet is ook van toepassing op IT en het internet. De ADA kan van toepassing zijn op individuele websites, hoewel er nog geen specifieke voorschriften zijn opgesteld. Na een toegankelijkheidszaak waarbij Netflix betrokken was, werd de wet in 2010 herzien. Er werd een verklaring vrijgegeven met betrekking tot individuele sites: "Het ministerie ontwikkelt momenteel voorschriften die specifiek betrekking hebben op de toegankelijkheid van goederen en diensten die via het web worden aangeboden door entiteiten die onder de ADA vallen. Het feit dat het regelgevingsproces nog niet is voltooid, wijst er geenszins op dat webdiensten niet al onder titel III vallen." - Statement of Interest of the United States Department of Justice in NAD v. Netflix (blz. 10)