Alt-tekst (alternatieve tekst)

Alt-tekst (alternatieve tekst) is een woord of zin die als attribuut in een HTML-document (Hypertext Markup Language) kan worden ingevoegd om de kijkers van de website de aard of inhoud van een afbeelding te vertellen. De alt-tekst verschijnt in een leeg kader dat normaal de afbeelding zou bevatten. Alt-tekst is nuttig wanneer een link naar een afbeelding niet beschikbaar is vanwege een gebroken of gewijzigde URL of een ander probleem.

Een alt-attribuut begint met de tekenreeks alt= en bevat vervolgens de alt-tekst tussen aanhalingstekens. Het attribuut alt="Storm Surge" kan bijvoorbeeld voorkomen in de HTML-afbeeldingscode voor een foto van hoogwater tijdens een orkaan. In de meeste browsers verschijnt de alt-tekst in een klein vakje onder de aanwijzer als u de muisaanwijzer boven een afbeelding met een alt-attribuut houdt.

Bij het kiezen van de alt-tekst is het belangrijk dat deze de kijker zo veel mogelijk vertelt over de afbeelding, met zo min mogelijk woorden. Deze overweging wordt steeds belangrijker naarmate afbeeldingen fysiek kleiner worden. Als de alt-tekst te lang is, kan hij te veel ruimte innemen om binnen de afbeeldingsrechthoek te passen (die even groot is als de afbeelding zou zijn als hij zichtbaar was). Bij opsommingstekens met externe tekstlabels, bijvoorbeeld, zou de alt-tekst alleen maar onoverzichtelijk zijn. In dat soort gevallen kan de alt-tekst bestaan uit een enkele spatie tussen de aanhalingstekens (alt=" ") of kunnen de twee aanhalingstekens recht tegenover elkaar worden geplaatst (alt="").

Alt-attributen moeten altijd binnen afbeeldings-tags staan, zelfs als er geen alt-vakjes gewenst zijn. Als de auteur van de webpagina niet wil dat er een alt-box verschijnt in combinatie met een afbeelding, moet er een leeg alt-attribuut in de afbeeldingstag worden opgenomen om ervoor te zorgen dat er geen standaard tekenreeks met het webadres van de afbeelding verschijnt wanneer de kijker met de muisaanwijzer over de afbeelding beweegt.

Alt-tekst is een goede plaats om relevante trefwoorden te plaatsen om de zoekmachineoptimalisatie (SEO) van uw website te verbeteren. Net als bij andere teksten wordt keyword stuffing - het invoegen van een groot aantal trefwoorden in webcontent - ontmoedigd. Volgens Google is deze praktijk niet alleen onethisch, maar ook ineffectief.