Alphanumerish

Alphanumerish is een term die is bedacht om de stenotyperende taal aan te duiden die zich heeft ontwikkeld uit de gewoonte van gebruikers om cijfers te vervangen door letters en zowel letters als cijfers te vervangen door woorden of woorddelen. Deze praktijk is vooral gebruikelijk bij tekstberichten.

Zo kan bijvoorbeeld de alfanumerieke zin "c u l8r" de plaats innemen van "zie je later," terwijl de computer smiley " 🙂 " en andere emoticons hele zinnen kunnen vervangen. Alfanumeriek kan ook typografische tekens bevatten buiten de gebruikelijke alfanumerieke reeks van letters en cijfers. Een grawlix, bijvoorbeeld, is een woord dat vaak voorkomt in tekenfilms en dat staat voor een niet-specifieke godslastering en volledig bestaat uit extra-alphanumerieke tekens. Hier is een voorbeeld: #@$%*!

Leetpraat kan worden beschouwd als een extremere versie van Alfanumeriek, met code-achtige termen die de gemiddelde gebruiker moeilijk zou kunnen ontcijferen. Bijvoorbeeld, het woord hacker in leet speak zou er zo uit kunnen zien: |-|@k3r

De term internationalisering is een voorbeeld van een lange term die een eenvoudiger te typen vorm heeft gekregen, i18n (wat betekent de beginletter "I", nog 18 letters, en de laatste "N"). i18n is echter niet een van de meest voorkomende voorbeelden van Alfanumeriek in tekstberichten. Zie voor meer veelgebruikte voorbeelden onze lijst met afkortingen voor chatten, twitteren en sms'en.