Alice en Bob

Alice, Bob en Eve zijn veelgebruikte namen voor deelnemers aan een scenario. De namen komen voor in verschillende contexten, waaronder cryptografie, speltheorie en natuurkunde.

In 1978 kozen de professoren Ron Rivest, Adi Shamir en Len Adleman (RSA) de namen Alice en Bob om het voor mensen gemakkelijker te maken te begrijpen hoe publieke sleutelversleuteling werkt.Alice en Bob werden gekozen als plaatsvervangers voor Persoon A en Persoon B& om de details gemakkelijker te kunnen volgen in een paper getiteld "A Method for Obtaining Digital Signatures and Public-Key Cryptosystems". De namen waren bedoeld om mensen te helpen visualiseren hoe twee entiteiten via een elektronisch mailsysteem privé informatie konden uitwisselen.

Alice en Bob zijn de bekendste beveiligingsscenario's, maar er zijn er nog veel meer die voor verschillende rollen worden gebruikt. Eve wordt bijvoorbeeld vaak gebruikt om een afluisteraar voor te stellen. Voor complexere vereisten kunnen de namen Carol,  Carlos of Charlie persoon C vertegenwoordigen en Dan of Dave een vierde deelnemer, en zo verder door het alfabet opeenvolgend zoals vereist. Andere veel voorkomende karakters uit de grote potentiële cast, zijn onder meer: Craig, een wachtwoordkraker; Mallet of Malory (vaak afgekort als Mal), een kwaadwillende aanvaller; Trudy, een indringer en Victor, een verificateur.

In sommige van onze definities worden Alice en Bob gebruikt om dingen te helpen uitleggen. Zie: Diffie-Hellman sleuteluitwisseling, quantum cryptografie, RSA algoritme

Alice en Bob en hun co-characters komen vaak voor in tech humor. Het volgende voorbeeld komt van xkcd: