AI-democratisering

AI-democratisering is de verspreiding van de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie naar een bredere gebruikersbasis die ook mensen zonder gespecialiseerde kennis van AI omvat. De trend wordt aangejaagd door grote bedrijven die zwaar investeren in kunstmatige intelligentie, waaronder IBM, Amazon, Facebook, Microsoft en Google, in het belang van de bevordering van de ontwikkeling en adoptie ervan.

AI-ontwikkeling heeft typisch veel middelen vereist, waaronder kennis op expert-niveau, rekenkracht en geld. Democratisering van AI houdt in dat de ontwikkeling wordt vergemakkelijkt door gebruikersvriendelijke middelen en ondersteuning te bieden, zoals vooraf gebouwde algoritmen, intuïtieve interfaces en krachtige cloud computing-platforms. Door deze ondersteuning wordt het voor interne ontwikkelaars zonder speciale expertise haalbaar om hun eigen machine learning-toepassingen en andere AI-software te maken.

AI-democratisering en verwante initiatieven zoals datademocratisering en build-your-own softwareontwikkeling maken deel uit van een groeiende trend om technologieën te populariseren en breder toegankelijk te maken die voorheen alleen beschikbaar waren voor een technisch onderlegde subgroep van de bevolking.

De democratiseringstrend beperkt zich meestal tot bedrijfsomgevingen, maar zal zich waarschijnlijk blijven verspreiden en op den duur een consumentenbasis bereiken.