Agnostisch

Agnostisch, in een informatietechnologie (IT) context, verwijst naar iets dat gegeneraliseerd is zodat het interoperabel is tussen verschillende systemen. De term kan niet alleen betrekking hebben op software en hardware, maar ook op bedrijfsprocessen of -praktijken.

Het woord agnostisch komt van het Griekse a-, wat zonder betekent en gnōsis, wat kennis betekent. In de IT betekent dit dat iets kan functioneren zonder de onderliggende details te "kennen" van het systeem waarin het werkt. Net als bij interoperabiliteit wordt agnosticisme meestal mogelijk gemaakt door te voldoen aan algemeen gebruikte standaarden of door elementen toe te voegen (zoals codering) waardoor één systeem in verschillende omgevingen kan functioneren.

Een aantal voorbeelden van agnosticisme in de IT:

  • Platformagnostische software draait op elke combinatie van besturingssysteem en onderliggende processorarchitectuur. Dergelijke toepassingen worden ook wel "cross-platform" genoemd.
  • Device-agnostische software werkt op verschillende soorten apparaten, waaronder desktopcomputers, laptops, tablet-pc's en smartphones.
  • Database-agnostische software werkt met het databasebeheersysteem (DBMS) van elke leverancier. Typische database-agnostische producten zijn onder meer software voor business analytics (BA) en enterprise resource planning (ERP).
  • Protocol-agnostische software is onafhankelijk van communicatieprotocollen. Het onderhandelt met zijn peer over een protocol en begint met de communicatie.
  • Business process-agnostic software functioneert in verschillende bedrijfsomgevingen. Een voorbeeld is een business process-agnostic business service die logica inkapselt die geassocieerd is met een specifieke business entity, zoals "factuur" of "claim."
  • Vendor-agnostic middleware kan bemiddelen tussen software van meerdere leveranciers, in plaats van tussen twee specifieke applicaties.  
  • Hardware-agnostic licensing is een per-apparaat of per-gebruiker model, in plaats van dat elke licentie gebonden is aan een specifiek apparaat of virtuele machine (VM).

Thomas Henry Huxley bedacht de term agnost in 1869 als onderdeel van zijn filosofie die de geldigheid van beweringen van spirituele kennis afwees, in het bijzonder met betrekking tot het al dan niet bestaan van een godheid of godheden.

Zie ook:portabiliteit, achterwaarts compatibel, voorwaarts compatibel, open, open source