Aglet (agile applet)

1) In de computertechnologie is een aglet (of "agile applet") een klein toepassingsprogramma of applet met de mogelijkheid om als een mobiele agent van diensten in een computernetwerk te dienen. Een aglet heeft de volgende kenmerken:

  • Object-passing capability. Het is een compleet programma-object met eigen methoden, gegevenstoestanden en reisroute dat andere aglets kan sturen of zichzelf kan doorgeven in een netwerk als een entiteit.
  • Autonoom. Een aglet kan zelf beslissen welke acties het onderneemt en waar en wanneer het ergens anders heen gaat.
  • Interactie met andere programma-objecten. Het kan lokaal communiceren met andere aglets of stationaire objecten. Indien nodig kan het zichzelf of andere aglets naar locaties op afstand sturen om daar met andere objecten te communiceren.
  • Ontkoppelde werking. Als de verbinding van een computer met het netwerk momenteel is verbroken, kan de aglet zichzelf inplannen om te bewegen wanneer de computer weer is verbonden.
  • Parallelle uitvoering. Meerdere aglets kunnen worden verzonden om gelijktijdig op verschillende computers te worden uitgevoerd.

Een aglet is een klasse of sjabloon in de objectgeoriƫnteerde programmeertaal Java en de mobiele agent instanties van het gebruik ervan worden ook aglets genoemd.

Betrekkelijk eenvoudige voorbeelden van aglets zijn toepassingen waarin een aglet een andere aglet naar een computer op afstand kan zenden om een notitie weer te geven of om informatie te zoeken en terug te zenden of om een gebruiker op een andere computer te melden dat een pagina is gewijzigd. Veel gecompliceerdere toepassingen zijn in gedachten (of wachten erop).

De term schijnt te zijn ontstaan in het onderzoekslaboratorium van IBM in Japan. IBM biedt een gratis Aglets Workbench aan, een visuele programmeeromgeving voor het maken van aglets. IBM heeft ook een applicatieprogramma-interface ontwikkeld, het Agent Transfer Protocol (ATP), voor de overdracht van agents tussen netwerkcomputers. Zowel het Agent Transfer Protocol als het Workbench framework protocol zijn aangeboden aan de Object Management Group (OMG), een industrie standaardisatie-orgaan, als een voorstel voor een standaard Mobile Agent Facility. IBM biedt de Workbench gratis aan ontwikkelaars aan.

2) Een aglet is ook het kleine plastic of fiber buisje dat het uiteinde van een schoenveter (of soortgelijk koord) bindt om rafelen te voorkomen en om de veter door een oogje of andere opening te kunnen laten gaan.