Agentless

Agentless, in computing, verwijst naar operaties waarbij geen service, daemon of proces (AKA een agent) op de achtergrond hoeft te draaien op de machine waarop de actie wordt uitgevoerd.

In werkelijkheid hebben alle computertaken gerelateerde programma's nodig om te draaien en deze programma's zouden als agents kunnen worden beschouwd. De handelingen kunnen echter in het algemeen worden uitgevoerd op een controlerende machine die een agent kan gebruiken, terwijl het doel ervan agentloos is in die zin dat het geen nieuwe software hoeft te installeren of uit te voeren die verband houdt met de taak zelf. Deze capaciteit kan tijd besparen die nodig is voor het beheer van agents op talrijke doelmachines, vooral in grote ondernemingen. Dit gezegd zijnde, kan zelfs sommige software die agentless genoemd wordt, gebruik maken van ingebouwde diensten in een besturingssysteem, en kan het nodig zijn deze te configureren. Dus de term agentless kan een beetje misleidend zijn.

Agentless software vereist over het algemeen de creatie van een gebruikersaccount op de doelmachine of -machines  om de toegang te vergemakkelijken tot de gegevens op de account die gerelateerd zijn aan de gewenste operatie. Agentless programma's hebben direct toegang tot de bestanden, vaak op afstand, via deze gebruikersaccount. Het aangemaakte profiel moet dus de noodzakelijke toegang tot deze bestanden hebben en de software moet de inloggegevens voor toegang tot het profiel opslaan.  Deze toegang kan worden gefaciliteerd via een aantal verschillende Internet communicatie standaarden (b.v. FTP, CIFS/SMB, TELNET, SSH).

 Over het algemeen hoeven de meeste thuis, SOHO, en SMB hun keuzes niet te beperken tussen agent-gebaseerde en agentless oplossingen. De meeste afzonderlijke computers en kleine netwerken hebben geen behoefte aan agentless software. In ondernemingen kunnen er overwegingen zijn zoals strikte beveiliging voor bedrijfsgeheimen en de logistiek van het beheren van agents op duizenden machines. Uiteindelijk komt het erop neer dat je moet beslissen wat het beste werkt voor een bepaald bedrijf. Sommigen vinden het risico van opgeslagen inloggegevens te groot, zelfs als die versleuteld zijn.