Afrondingsfout

Afrondingsfout is het verschil tussen een afgeronde numerieke waarde en de werkelijke waarde. Een afgeronde grootheid wordt voorgesteld door een cijfer met een vast aantal toegestane cijfers, waarbij het laatste cijfer wordt ingesteld op de waarde die het kleinste verschil oplevert tussen de afgeronde grootheid en de werkelijke grootheid.

Afronding kan een waarde opleveren die gemakkelijker te hanteren is dan de werkelijke waarde, vooral als de werkelijke waarde veel cijfers bevat. Afronden kan ook worden gedaan om de relatieve precisie van een waarde aan te geven. Zo is het irrationale getal pi ongeveer gelijk aan 3,14, afgerond op twee decimalen of drie significante cijfers.

Als voorbeeld van een afrondingsfout kan de snelheid van het licht in vacuüm worden genomen. De officiële waarde is 299.792.458 meter per seconde. In wetenschappelijke (macht-van-10) notatie wordt die grootheid uitgedrukt als 2,99792458 x 108. Afronding op drie decimalen levert 2,998 x 108 op. De afrondingsfout is het verschil tussen de werkelijke waarde en de afgeronde waarde, in dit geval (2,998 - 2,99792458) x 108, wat neerkomt op 0,00007542 x 108. Uitgedrukt in de juiste wetenschappelijke notatie is die waarde 7,542 x 103, wat gelijk is aan 7542 in gewone decimale notatie.