Afknotfout

Afknotfout is het verschil tussen een afgeknotte waarde en de werkelijke waarde. Een afgeknotte hoeveelheid wordt weergegeven door een cijfer met een vast aantal toegestane cijfers, waarbij de overtollige cijfers worden "afgekapt" (vandaar de uitdrukking "afgeknot").

Als voorbeeld van een afknotfout, beschouw de snelheid van het licht in een vacuüm. De officiële waarde is 299.792.458 meter per seconde. In wetenschappelijke (macht-van-10) notatie, wordt die hoeveelheid uitgedrukt als 2,99792458 x 108. Afgekapt tot twee decimalen levert dat 2,99 x 108 op. De truncatiefout is het verschil tussen de werkelijke waarde en de afgeknotte waarde, ofwel 0,00792458 x 108. Uitgedrukt in wetenschappelijke notatie is dit 7,92458 x 105.

In rekentoepassingen is de truncatiefout de afwijking die ontstaat door een eindig aantal stappen uit te voeren om een oneindig proces te benaderen. Bijvoorbeeld, de oneindige reeks 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + 1/32 ... telt op tot precies 1. Maar als we de reeks afkappen tot alleen de eerste vier termen, krijgen we 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 = 15/16, wat een afkookfout oplevert van 1 - 15/16, of 1/16.