Afhankelijke variabele

Een afhankelijke variabele is een variabele waarvan de waarde afhangt van onafhankelijke variabele s. De afhankelijke variabele is datgene wat gemeten wordt in een experiment of geƫvalueerd wordt in een wiskundige vergelijking. De afhankelijke variabele wordt ook wel "de uitkomstvariabele" genoemd."

In een eenvoudige wiskundige vergelijking, bijvoorbeeld:

a = b/c

de afhankelijke variabele, a , wordt bepaald door de waarden van b en c .

Hier volgt een eenvoudig voorbeeld:

Een stadsplanner moet het aantal automobilisten dat tussen 8 en 9 uur 's ochtends door rood licht rijdt, vergelijken met het aantal automobilisten dat door rood licht rijdt.In dit scenario is de tijdspanne de onafhankelijke variabele en het verschil in het aantal automobilisten dat in die tijdspannes door rood licht rijdt de afhankelijke variabele.