Adhocratie

Een adhocratie, in een zakelijke context, is een bedrijfscultuur gebaseerd op het vermogen om zich snel aan te passen aan veranderende omstandigheden. 

Adhocratieën worden gekenmerkt door flexibiliteit, empowerment van werknemers en een nadruk op individueel initiatief. Hoewel er in een adhocratie bedrijfsniveaus bestaan, zijn deze minder strikt afgebakend dan in meer hiërarchische omgevingen. In een meer algemene zin, contrasteert adhocratie met bureaucratie, die door inflexibiliteit en een starre aanhankelijkheid aan regels wordt gekenmerkt.

Kritici van adhocratieën beweren dat het gebrek aan duidelijk gedefiniëerd leiderschap tot een chaotische omgeving kan leiden waarin verantwoordelijkheden niet goed worden begrepen en belangrijke taken onvoltooid kunnen blijven. Alternatieve bedrijfscultuurmodellen zijn onder meer hiërarchieën, clans en marktgebaseerde culturen.

Ad hoc is een Latijnse term die "voor dit" betekent, wat zich vertaalt in "voor dit speciale doel" en ook, in het verlengde daarvan, geïmproviseerd of geïmproviseerd.