Ad hoc

Ad hoc is een bijvoeglijk naamwoord dat wordt gebruikt om dingen te beschrijven die ter plekke worden gecreëerd, meestal voor eenmalig gebruik.

Een Latijnse term die zich letterlijk laat vertalen als "voor dit," ad hoc impliceert innovatie, creativiteit en spontaniteit. De term wordt veel toegepast in informatietechnologie (IT) en zakelijke contexten.

Hier volgen enkele voorbeelden:

  • Een ad hoc netwerk is een local area network (LAN) dat spontaan wordt opgebouwd naarmate apparaten verbinding maken.
  • Ad hoc testen is een informele en improvisatorische aanpak om de levensvatbaarheid van een product te beoordelen. 
  • Ad hoc analyse is een business intelligence proces dat is ontworpen om een enkele, specifieke bedrijfsvraag te beantwoorden. 
  • Adhocratie is een bedrijfscultuurmodel dat de nadruk legt op het vermogen om zich snel aan te passen aan veranderende omstandigheden.