Ad hoc testen

Ad hoc testen is een informele en improvisatorische aanpak om de levensvatbaarheid van een product te beoordelen. Een ad hoc test wordt meestal maar één keer uitgevoerd, tenzij er een defect wordt gevonden.

Gewoonlijk gebruikt in software ontwikkeling, worden ad hoc testen uitgevoerd zonder een plan van aanpak en alle ondernomen acties zijn meestal niet gedocumenteerd. Testers hebben misschien geen gedetailleerde kennis van producteisen. Ad hoc testen worden ook wel random testen en monkey testing genoemd.

Omdat de aanpak niet methodisch is, kunnen ad hoc testen gebreken missen die in een meer gestructureerd testsysteem wel gevonden zouden worden. Het ontbreken van formele eisen betekent echter ook dat voor de hand liggende gebreken sneller kunnen worden aangepakt dan wanneer zij op een meer systematische wijze zouden moeten worden benaderd. 

Exploratory testing, waarbij een product gelijktijdig wordt ontwikkeld, bestudeerd en getest, wordt soms voorgesteld als een verfijning van het ad hoc model.