Actionable

Actionable, in een zakelijke context, is een bijvoeglijk naamwoord dat verwijst naar dingen waar actie op ondernomen kan worden.

Het woord wordt gebruikt in verschillende zakelijke en informatietechnologische (IT) contexten. Actionable intelligence, bijvoorbeeld, is informatie die een organisatie ertoe brengt een belangrijke actie te ondernemen. Over bruikbare informatie, of bruikbaar inzicht, wordt vaak gesproken in termen van big data, omdat een groot deel van de inherente uitdaging erin bestaat elementen te ontdekken waarop een bedrijf kan inspelen om de prestaties te verbeteren. De ontdekking van bruikbare informatie leidt waarschijnlijk tot meerdere actiepunten.

De term bruikbare informatie is afkomstig uit een juridische context, met een andere betekenis. Een juridische actie is een rechtszaak, dus in die context, als een individu doet of zegt iets actionable, het is waarschijnlijk illegaal; de implicatie is dat ze kunnen worden aangeklaagd.