Actie-item

Een actie-item is een afzonderlijke taak die moet worden uitgevoerd, meestal door een enkel individu of een klein team of groep.

Actie-items komen meestal voort uit vergaderingen en moeten altijd duidelijk worden gedocumenteerd. De meeste mensen overschatten hoe goed ze zich dingen kunnen herinneren. Het gevolg kan zijn dat ze zich vastleggen op een actiepunt, er een summiere notitie over schrijven en zich later afvragen wat het betekent. Een manier om dat te voorkomen is ervoor te zorgen dat actiepunten in volledige zinnen worden geformuleerd. Bijvoorbeeld: "Maak een ontwerp van de request for proposal (RFP) voor XYZ inc." geeft veel meer informatie dan "XYZ inc."

Het is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat alle cruciale details worden opgenomen, zoals deadlines van de taak, de verantwoordelijke partij (als het actiepunt is toegewezen aan een team) en eventuele daaropvolgende actiepunten die naar verwachting zullen voortvloeien uit het oorspronkelijke actiepunt. Action items arising from another are sometimes referred to as relay items.

See also: actionable, actionable intelligence