Acroniem

Een acroniem (spreek uit AK-ruh-nihm, van Grieks acro- in de betekenis van extreem of tip en onyma of naam) is een afkorting van meerdere woorden op zo'n manier dat de afkorting zelf een uitspreekbaar woord vormt. Het woord kan al bestaan of het kan een nieuw woord zijn. Webster's noemt snafu en radar, twee termen uit de Tweede Wereldoorlog, als voorbeelden van acroniemen die zijn ontstaan.

Veel organisaties en bedrijfsentiteiten gebruiken acroniemen als namen. Bovendien worden acroniemen, samen met verwante initialismen en afkortingen, vaak gebruikt als industrietermen, zoals bij fabricage.

Hoe wordt een acroniem gedefinieerd?

Volgens de meest strikte definitie van een acroniem komen alleen afkortingen die als woorden worden uitgesproken in aanmerking. Volgens deze normen is bijvoorbeeld  COBOL een acroniem omdat het als een woord wordt uitgesproken, maar is WHO (World Health Organization) geen acroniem omdat de letters in de afkorting afzonderlijk worden uitgesproken. De meningen verschillen echter over wat een acroniem is: Merriam-Webster, bijvoorbeeld, zegt dat een acroniem gewoon "een woord gevormd uit de beginletters van een multi-woord naam" is.

Vaak worden acroniemen gevormd die bestaande woorden gebruiken (en soms wordt het acroniem eerst uitgevonden en wordt de zinsnaam ontworpen om bij het acroniem te passen). Hier volgen enkele voorbeelden van acroniemen die gebruik maken van bestaande woorden:

BASIC (Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code)
NOW (National Organization for Women)
OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards)

Acroniemen vs. afkortingen vs. initialismen

Afkortingen waarbij de eerste letter van elk woord in een zin wordt gebruikt, worden ook wel initialismen genoemd. Initialismen kunnen acroniemen zijn, maar zijn dat niet altijd. AT&T, BT, CBS, CNN, IBM, en NBC zijn initialismen die geen acroniemen zijn. Veel acroniemenlijsten die je ziet zijn eigenlijk lijsten van acroniemen en initialismen of gewoon lijsten van afkortingen. (Merk op dat afkortingen verkorte woorden omvatten, zoals "esp." voor "especially", evenals verkorte zinnen.)

Samenvattend:

  • Een afkorting is een verkorting van een woord of een zinsdeel.
  • Een acroniem is een afkorting die een woord vormt.
  • Een initialisme is een afkorting die de eerste letter van elk woord in de zin gebruikt (dus sommige, maar niet alle initialismen zijn acroniemen).

Andere verwante termen

Verwante termen voor acroniemen zijn anacroniem, recursief acroniem, backroniem en aproniem.  

  • Een acroniem dat zo bekend is dat niemand meer weet waar het voor staat, wordt een anacroniem genoemd. (Weinig mensen weten bijvoorbeeld dat COBOL staat voor Common Business Oriented Language.)
  • Een acroniem waarin een van de letters staat voor het woord dat erin wordt afgekort, wordt een recursief acroniem genoemd. (Van VISA wordt bijvoorbeeld gezegd dat het staat voor VISA International Service Association.)
  • Een acroniem waarvan de korte vorm oorspronkelijk was en waarvoor nadien woorden zijn verzonnen om het te vertegenwoordigen, wordt een backronym genoemd. (SOS bijvoorbeeld werd oorspronkelijk gekozen als noodsignaal omdat het zich goed leende voor morsecode. Lange versies, waaronder Save Our Ship en Save our Souls, kwamen later.)
  • Een acroniem waarvan de letters een woord spellen dat betekenisvol is in de context van de term waarvoor het staat, heet een aproniem. (Bijvoorbeeld, BASIC, dat staat voor Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code, is een zeer eenvoudige programmeertaal.)