Abvolt (abV)

De abvolt (gesymboliseerd abV) is de eenheid van elektromotorische kracht (EMF) of potentiaalverschil in het cgs (centimeter/gram/seconde) elektromagnetische eenhedenstelsel. Wanneer tussen twee punten een EMF van 1 abV bestaat, dan is één erg energie nodig om één abcoulomb (1 abC) ladingsdragers tussen die twee punten te verplaatsen.

Een potentiaalverschil van 1 abV drijft een stroom van één abampère (1 abA) door een weerstand van één abohm (ab W ). De wet van Ohm geldt voor de elektromagnetische eenheden van het cgs, net zoals voor de eenheden van het Internationaal Stelsel van Eenheden ( SI ). Dat is:

E = IR

waarbij E de EMF is in abvolts, I de stroom in abamperes, en R de weerstand in abohms.

De abvolt is een kleine eenheid van EMF, gelijk aan 10 -8 volt (V). In de meeste praktische toepassingen wordt de voorkeur gegeven aan de volt , de eenheid van potentiaalverschil in SI.

Zie ook spanning , cgs of metriek stelsel van kleine eenheden , en Internationaal Stelsel van Eenheden ( SI ).