Absolute link

Een absolute link is een hyperlink met een volledige URL, die alle informatie bevat die nodig is om een bepaalde site, pagina of document of een ander adresseerbaar item op internet te vinden.

Deze informatie omvat:

  • Het te gebruiken protocol, zoals HTTP (Hypertext Transfer Protocol) of FTP (File Transfer Protocol).
  • De domeinnaam van de site waar het gezochte item zich bevindt.
  • De directory of subdirectory (directory binnen een directory) in het domein waar het gezochte item zich bevindt.
  • De bestandsnaam van het item indien van toepassing, vaak inclusief de extensie die het type item definieert (HTML-bestand, PDF-bestand, afbeeldingsbestand, video, etc.).

Absolute links zijn onveranderlijk uniek. Dat wil zeggen dat er voor elke specifieke kopie van een document of voor elke specifieke pagina of directory op het web maar één absolute link bestaat. Binnen een specifiek domein worden absolute links niet altijd gebruikt door de auteurs van pagina's, want als een computer eenmaal de weg naar een bepaald domein of een bepaalde directory heeft gevonden, hoeft die domein- of directory-naam niet nog eens te worden opgegeven om het gezochte item te vinden.

Links zijn ofwel absoluut ofwel relatief. Een relatieve link kan bestaan uit alleen een bestandsnaam, omdat relatieve links alleen uniek hoeven te zijn binnen hun domein of directory. Wanneer een relatieve link op een webpagina verschijnt, begrijpt de browser dat het bestand in hetzelfde domein of dezelfde directory bestaat als de pagina zelf. Relatieve links kunnen sneller worden geladen omdat de browser niet helemaal opnieuw hoeft te beginnen om de site en vervolgens de inhoud te vinden.