Abcoulomb (abC)

De abcoulomb (afgekort abC) is de eenheid van ladingshoeveelheid in het cgs (centimeter/gram/seconde) stelsel van elektromagnetische eenheden. Het is ongeveer gelijk aan de lading in 6,24 x 1019 elektronen.

De kracht waarmee twee elektrisch geladen voorwerpen elkaar aantrekken of afstoten hangt af van het product van de ladingen in abcoulombs in beide voorwerpen, en ook van de afstand tussen de voorwerpen. Als de polariteiten het zelfde zijn, is de kracht afstotend; als de polariteiten tegenovergesteld zijn, is de kracht aantrekkelijk. Voor twee geladen lichamen neemt de kracht evenredig af met het kwadraat van de afstand tussen hun ladingscentra.

De abcoulomb is in de praktijk een tamelijk grote eenheid, gelijk aan 10 coulomb (C). In de meeste toepassingen wordt de voorkeur gegeven aan de coulomb, de standaardeenheid van ladingsgrootheid in het Internationaal Stelsel van Eenheden (SI).

Zie ook ladingsgrootheid, cgs of metriek stelsel van kleine eenheden, en Internationaal Stelsel van Eenheden (SI).