Aankoopintentie

Aankoopintentie is de waarschijnlijkheid dat een consument een product of dienst zal kopen. Om de aankoopintentie te evalueren, maken marketeers gebruik van voorspellende modellering om de mogelijkheid van toekomstige uitkomsten te identificeren op basis van historische gegevens. Over het algemeen maakt de modellering gebruik van een kernset van variabelen die bestaat uit factoren zoals demografie, website betrokkenheid, eerdere aankopen, interactie met marketingboodschappen  en in B2B-marketing, webcast- of evenementdeelname.

Het evalueren van de aankoopintentie houdt in dat gegevens uit verschillende bronnen worden samengevoegd om te begrijpen welke variabelen de maximale impact hebben.De kennis wordt gebruikt om marketingstrategieën aan te sturen en om de boodschap over verschillende communicatie- en marketingkanalen te verfijnen.

Een belangrijk doel van het beoordelen van de aankoopintentie is om inzicht te krijgen in hoe effectief een offline of online mediacampagne is en of het geld dat aan marketinginitiatieven is besteed een acceptabel rendement op de investering (ROI) heeft. Het uiteindelijke doel van het analyseren van aankoopintentie is om de juiste boodschap op het juiste moment bij het juiste publiek af te leveren.

Intent data-analyse kan ook onthullen wanneer een klant een sterke aanleg heeft om bij een bepaalde leverancier te kopen, met praktische toepassingen variërend van prospect scoring en nurturing-campagnes tot programmatic advertising en account-based marketing (ABM). Als aankoopintentie effectief wordt gebruikt, kan dit de conversieratio verbeteren, de dealversnelling versnellen en sterkere synergieën tussen marketing en verkoop creëren.