Aaneenschakelen (concatenate, concatenating)

Aaneenschakelen (van Latijn concatenare, aaneenschakelen) is het nemen van twee of meer afzonderlijk geplaatste dingen en ze naast elkaar plaatsen zodat ze nu als één ding kunnen worden behandeld. In computerprogrammering en gegevensverwerking worden twee of meer tekenreeksen soms aan elkaar gekoppeld om ruimte te besparen of om ze als één enkel item te kunnen aanspreken. (Er kan natuurlijk een manier nodig zijn om te weten hoe ze later weer aan elkaar kunnen worden gekoppeld.)

Een eenvoudige manier om aaneenschakeling te onthouden is door aan een willekeurig woord te denken. Wat een woord los maakt van andere woorden is dat alle letters op een rij staan zonder tussenliggende spaties. Dat wil zeggen, in een woord zijn alle letters aaneengeschakeld. Soms kunnen nieuwe woorden worden gemaakt door twee bestaande woorden aan elkaar te plakken - "luchtvaartmaatschappij" is bijvoorbeeld een aaneenschakeling van de woorden "air" en "line" tot een nieuw woord.