Aadhaar

Aadhaar is een uniek identificatienummer van 12 cijfers dat door de Indiase regering aan elke inwoner van India wordt toegekend.  De Unique Identification Authority of India (UDAI), die ressorteert onder de Planning Commission of India, is verantwoordelijk voor het beheer van Aadhaar-nummers en Aadhaar-identificatiekaarten.

Het Aadhaar-project is gestart als een poging om één uniek identificatiedocument of -nummer te krijgen dat alle details, waaronder demografische en biometrische informatie, van elk in India woonachtig individu vastlegt. Momenteel bestaat er een overvloed aan identiteitsdocumenten in India, waaronder paspoorten, permanente rekeningnummers (PAN's), rijbewijzen en rantsoenkaarten. De Aadhaar-kaart / UID zal deze identificatiedocumenten niet vervangen, maar kan worden gebruikt als het enige identificatiebewijs bij het aanvragen van andere zaken. Zij zal ook dienen als basis voor de Know Your Customer (KYC)-normen die worden gebruikt door banken, financiële instellingen, telecombedrijven en andere bedrijven die klantenprofielen bijhouden. Aadhaar-nummers zullen uiteindelijk dienen als basis voor een databank waarmee achtergestelde inwoners van India toegang kunnen krijgen tot diensten die hun zijn geweigerd vanwege een gebrek aan identificatiedocumenten.

Een inwoner van India kan het Aadhaar-nummer en de kaart aanvragen door het bestaande identiteitsbewijs (paspoort, PAN-kaart, rijbewijs, enz.) en het bewijs van adres (telefoonrekening, bankafschriften, enz.) in te dienen en door een biometrische profilering (vingerafdrukken en irisscan) te ondergaan in een Aadhaar-centrum.