A-gewogen decibels (dBA, of dBa, of dB(a))

A-gewogen decibels, afgekort dBA, of dBa, of dB(a), zijn een uitdrukking van de relatieve luidheid van geluiden in lucht zoals waargenomen door het menselijk oor. In het A-gewogen systeem worden de decibelwaarden van geluiden bij lage frequenties verlaagd, vergeleken met ongewogen decibels, waarbij geen correctie wordt toegepast voor de audiofrequentie. Deze correctie wordt gemaakt omdat het menselijk oor minder gevoelig is bij lage audiofrequenties, vooral onder 1000 Hz, dan bij hoge audiofrequenties.

In computersystemen wordt dBA vaak gebruikt om de luidheid aan te geven van de ventilator die wordt gebruikt om de microprocessor en aanverwante componenten te koelen. Typische dBA-waarden liggen in de buurt van 25 dBA, wat overeenkomt met 25 A-gewogen decibels boven de gehoordrempel. Dit is ongeveer het geluidsniveau van een fluisterend persoon in een stille kamer.