96-minuten regel

De 96-minuten regel is een productiviteitsrichtlijn die aanbeveelt dat kenniswerkers elke dag die periode opzij zetten om hun meest cruciale taken aan te pakken. 

In essentie zegt de 96-minuten regel dat mensen zich gedurende 96 minuten moeten wijden aan hun belangrijkste werk, waarbij ze multitasking moeten vermijden en zichzelf moeten beschermen tegen onderbrekingen en afleidingen zoals telefoongesprekken, e-mail en instant messaging, surfen op het web en sociale media. De eerste 96 minuten van de werkdag worden over het algemeen als het meest effectief beschouwd, hoewel dat van individu tot individu kan verschillen. 

De regel is afgeleid van het Pareto-principe. Volgens het Pareto-principe wordt 80% van de uitkomsten bepaald door 20% van de inputs. In dit geval, bijvoorbeeld, wordt 80% van de output van een werknemer bereikt in 20% van de tijd van die werknemer. Randy Mayeux, een bedrijfstrainer, bedacht de regel door 20% van een achturige werkdag te berekenen. De 96-minutenregel komt redelijk overeen met de bewering van managementdeskundige Peter Drucker dat 90 minuten de kleinste effectieve tijdsperiode is die nodig is voor zinvol kenniswerk.

De effecten van afleiding op de productiviteit zijn aangetoond in een aantal onderzoeken. Uit een onderzoek van Basex, een onderzoeksbureau in New York, bleek dat werknemers gemiddeld om de 11 minuten werden afgeleid of onderbroken en dat ze er gemiddeld 25 minuten over deden om terug te keren naar hun oorspronkelijke taken.